#
หมวดหมู่
กิจกรรม
1 ปฐมวัย 2
2 ภาษาไทย 7
3 คณิตศาสตร์ 5
4 วิทยาศาสตร์ 2
5 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 8
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 3
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 4
8 ศิลปะ-ดนตรี 8
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 1
10 การงานอาชีพ 4
11 คอมพิวเตอร์ 4
12 ภาษาต่างประเทศ 4

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0017828941345215 วินาที
Power By School Master V 1.04