1. ปฐมวัย
1-0001. การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3 1-0002. การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
2. ภาษาไทย
2-0001. กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ ป. 4-6 2-0002. คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
2-0003. คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6 2-0004. เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
2-0005. การเขียนเรียงความ ป. 4-6 2-0006. ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
2-0007. ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
3. คณิตศาสตร์
3-0001. อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3 3-0002. อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
3-0003. คิดเลขเร็ว ป. 1-3 3-0004. คิดเลขเร็ว ป. 4-6
3-0005. การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
4. วิทยาศาสตร์
4-0001. อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6 4-0002. ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
5. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5-0001. เพลงคุณธรรม ป. 1-3 5-0002. เพลงคุณธรรม ป. 4-6
5-0003. มารยาทไทย ป. 1-3 5-0004. มารยาทไทย ป. 4-6
5-0005. อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3 5-0006. อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
5-0007. เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3 5-0008. เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
6-0001. ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3 6-0002. ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
6-0003. กิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ป. 1-6
7. ศิลปะ-ทัศนศิลป์
7-0001. การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3 7-0002. การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6
7-0003. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3 7-0004. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
8. ศิลปะ-ดนตรี
8-0001. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป. 1-6 8-0002. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6
8-0003. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย) ป. 1-6 8-0004. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6
8-0005. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(ชาย) ป. 1-6 8-0006. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
8-0007. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป. 1-6 8-0008. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
9. ศิลปะ-นาฏศิลป์
9-0001. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป. 1-6
10. การงานอาชีพ
10-0001. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ ธรรมชาติในท้องถิ่น ป. 4-6 10-0002. การจัดสวนถาดแบบแห้ง ป. 4-6
10-0003. การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ป. 4-6 10-0004. การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป. 4-6
11. คอมพิวเตอร์
11-0001. การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3 11-0002. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) ป. 4-6
11-0003. การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6 11-0004. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป. 4-6
12. ภาษาต่างประเทศ
12-0001. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3 12-0002. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
12-0003. การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6 12-0004. การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0021159648895264 วินาที
Power By School Master V 1.04