#
กิจกรรม
ทีม
ลงทะเบียน
10-0001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ ธรรมชาติในท้องถิ่น ป. 4-6 ทีม 3 คน / ครู 3 คน 4
10-0002 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ป. 4-6 ทีม 3 คน / ครู 3 คน 5
10-0003 การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ป. 4-6 ทีม 3 คน / ครู 3 คน 7
10-0004 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป. 4-6 ทีม 3 คน / ครู 3 คน 6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0025599002838135 วินาที
Power By School Master V 1.04