#
กิจกรรม
ทีม
ลงทะเบียน
11-0001 การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 14
11-0002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) ป. 4-6 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 12
11-0003 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 14
11-0004 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป. 4-6 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 8

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0032269954681396 วินาที
Power By School Master V 1.04