#
กิจกรรม
ทีม
ลงทะเบียน
12-0001 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3 เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 14
12-0002 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6 เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 14
12-0003 การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6 เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 14
12-0004 การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6 เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 14

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0010180473327637 วินาที
Power By School Master V 1.04