#
กิจกรรม
ทีม
ลงทะเบียน
2-0001 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ ป. 4-6 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 14
2-0002 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 14
2-0003 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 14
2-0004 เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 14
2-0005 การเขียนเรียงความ ป. 4-6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 14
2-0006 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 14
2-0007 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 14

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0011541843414307 วินาที
Power By School Master V 1.04