#
กิจกรรม
ทีม
ลงทะเบียน
3-0001 อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 14
3-0002 อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 14
3-0003 คิดเลขเร็ว ป. 1-3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 14
3-0004 คิดเลขเร็ว ป. 4-6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 14
3-0005 การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 14

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0013010501861572 วินาที
Power By School Master V 1.04