#
กิจกรรม
ทีม
ลงทะเบียน
4-0001 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 14
4-0002 ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 13

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0011248588562012 วินาที
Power By School Master V 1.04