#
กิจกรรม
ทีม
ลงทะเบียน
5-0001 เพลงคุณธรรม ป. 1-3 ทีม 5 คน / ครู 2 คน 11
5-0002 เพลงคุณธรรม ป. 4-6 ทีม 5 คน / ครู 2 คน 12
5-0003 มารยาทไทย ป. 1-3 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 14
5-0004 มารยาทไทย ป. 4-6 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 14
5-0005 อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 14
5-0006 อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 14
5-0007 เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3 ทีม 0 คน / ครู 1 คน 14
5-0008 เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 14

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0012550354003906 วินาที
Power By School Master V 1.04