#
กิจกรรม
ทีม
ลงทะเบียน
8-0001 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป. 1-6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 9
8-0002 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 12
8-0003 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย) ป. 1-6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 9
8-0004 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 13
8-0005 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(ชาย) ป. 1-6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 8
8-0006 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 14
8-0007 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป. 1-6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 11
8-0008 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 14

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0011990070343018 วินาที
Power By School Master V 1.04