สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
1 ปฐมวัย 2 28 56 84
2 ภาษาไทย 7 98 111 112
3 คณิตศาสตร์ 5 70 70 70
4 วิทยาศาสตร์ 2 27 52 68
5 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 8 107 177 253
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 40 63 68
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 4 52 52 52
8 ศิลปะ-ดนตรี 8 90 90 90
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 1 9 21 72
10 การงานอาชีพ 4 22 49 54
11 คอมพิวเตอร์ 4 48 88 94
12 ภาษาต่างประเทศ 4 56 98 56
รวมทั้งหมด 52 647 927 1,073

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0040919780731201 วินาที
Power By School Master V 1.04