#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
1 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
2 สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ป. 1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
4 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
99.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
5 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
6 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
99.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
7 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
99.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
98.50
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
9 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
98.33
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
10 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
98.17
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
11 ภาษาไทย
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
12 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
13 วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
16 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
98.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
17 ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
18 สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ป. 1-6
98.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
19 ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
97.60
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
20 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
97.33
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
21 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
97.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
22 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
97.16
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
23 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
24 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ ธรรมชาติในท้องถิ่น ป. 4-6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
25 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
97.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
26 สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ป. 1-6
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
27 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
28 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
96.60
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
29 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6
96.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
30 ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
96.30
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
31 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
32 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
33 ภาษาไทย
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
35 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 1-3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
36 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
37 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
38 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(ชาย) ป. 1-6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
39 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
95.60
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
40 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
95.50
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
41 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
95.33
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
42 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6
95.33
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
43 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
44 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
45 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
46 ภาษาไทย
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
47 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
48 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ป. 4-6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
49 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 4-6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
50 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) ป. 4-6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
51 สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ป. 1-6
95.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
52 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
53 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
54 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
95.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
55 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
94.67
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
56 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
94.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
57 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
94.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
58 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
94.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
59 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
60 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
61 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
62 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
63 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป. 4-6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
64 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
94.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
65 สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ป. 1-6
94.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
66 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
93.75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
67 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
93.67
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
68 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
93.67
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
69 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
93.66
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
70 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
93.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
71 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
93.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
72 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
93.30
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
73 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
74 ภาษาไทย
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
93.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
75 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
76 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
93.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
77 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป. 4-6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
78 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
93.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
79 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ป. 4-6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
80 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ป. 4-6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
81 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 4-6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
82 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) ป. 4-6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
83 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
84 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
93.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
85 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6
93.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
86 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย) ป. 1-6
92.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
87 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 1-3
92.33
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
88 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
92.33
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
89 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
92.25
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
90 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
92.17
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
91 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
92 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
93 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
94 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
95 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
96 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
92.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
97 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
98 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
99 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
100 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) ป. 4-6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
101 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป. 4-6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
102 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
103 ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
104 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
92.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
105 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
92.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
106 สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ป. 1-6
92.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
107 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
91.67
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
108 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
91.67
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
109 ภาษาไทย
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ ป. 4-6
91.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
110 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
91.60
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
111 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
91.60
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
112 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
91.33
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
113 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(ชาย) ป. 1-6
91.33
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
114 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
91.33
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
115 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
91.25
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
116 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
117 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
118 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
119 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
91.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
120 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
91.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
121 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
122 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ป. 4-6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
123 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 4-6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
124 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ ธรรมชาติในท้องถิ่น ป. 4-6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
125 ภาษาไทย
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ ป. 4-6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
126 ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
127 ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
128 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
129 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
90.71
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
130 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
90.67
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
131 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
90.67
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
132 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 1-3
90.67
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
133 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
90.60
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
134 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
90.50
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
135 ภาษาไทย
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ ป. 4-6
90.50
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
136 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
90.30
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
137 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
138 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
139 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
140 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
141 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
142 ภาษาไทย
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
144 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
145 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
146 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) ป. 4-6
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
147 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป. 4-6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
148 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
149 วิทยาศาสตร์
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
150 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
151 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
90.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
152 ภาษาไทย
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ ป. 4-6
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
153 สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ป. 1-6
90.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
154 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
89.75
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
155 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
89.60
11
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
156 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
89.33
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
157 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
89.33
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
158 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
89.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
159 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
160 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
161 ภาษาไทย
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
89.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
162 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
163 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
164 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
165 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป. 4-6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
166 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
89.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
167 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 4-6
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
168 การงานอาชีพ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ป. 4-6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
169 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
170 วิทยาศาสตร์
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
171 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
89.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
172 ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
89.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
173 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
174 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
175 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย) ป. 1-6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
176 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
88.67
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
177 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
88.67
11
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
178 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
88.66
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
179 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
88.66
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
180 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป. 1-6
88.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
181 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป. 1-6
88.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
182 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
88.50
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
183 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
88.50
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
184 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
88.33
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
185 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
88.33
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
186 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
88.30
12
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
187 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
88.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
188 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
189 ภาษาไทย
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
88.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
190 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
88.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
191 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
192 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
193 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ ธรรมชาติในท้องถิ่น ป. 4-6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
194 การงานอาชีพ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ป. 4-6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
195 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป. 4-6
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
196 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
197 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
198 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
199 ภาษาไทย
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ ป. 4-6
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
200 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป. 1-6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
201 สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ป. 1-6
88.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
202 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
203 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
87.67
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
204 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6
87.66
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
205 ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
87.60
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
206 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
87.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
207 ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
87.30
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
208 ภาษาไทย
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
87.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
209 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
210 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
211 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 4-6
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
212 วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
213 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) ป. 4-6
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
214 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ ธรรมชาติในท้องถิ่น ป. 4-6
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
215 วิทยาศาสตร์
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
216 วิทยาศาสตร์
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
217 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
87.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
218 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
87.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
219 ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
87.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
220 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
221 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป. 1-6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
222 สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ป. 1-6
87.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
223 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
224 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
225 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
226 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
86.67
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
227 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6
86.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
228 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
86.66
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
229 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป. 1-6
86.66
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
230 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
86.33
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
231 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
86.33
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
232 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 1-3
86.33
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
233 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
86.33
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
234 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
86.33
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
235 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6
86.33
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
236 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6
86.33
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
237 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย) ป. 1-6
86.33
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
238 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
86.29
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
239 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
86.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
240 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
86.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
241 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
242 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
243 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
244 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
245 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
246 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
247 ภาษาไทย
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
86.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
248 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
249 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป. 4-6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
250 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
251 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 4-6
86.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
252 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป. 4-6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
253 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
254 วิทยาศาสตร์
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
255 วิทยาศาสตร์
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
256 ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
257 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย) ป. 1-6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
258 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
85.67
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
259 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
85.66
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
260 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
85.66
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
261 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
85.66
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
262 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
85.50
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
263 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 1-3
85.33
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
264 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
85.33
13
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
265 ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
85.30
11
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
266 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
267 ภาษาไทย
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
85.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
268 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
269 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 4-6
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
270 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) ป. 4-6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
271 การงานอาชีพ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ป. 4-6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
272 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
273 วิทยาศาสตร์
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
274 วิทยาศาสตร์
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
275 วิทยาศาสตร์
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
276 วิทยาศาสตร์
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
277 ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
85.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
278 ภาษาต่างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6
85.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
279 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป. 1-6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
280 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
281 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป. 1-6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
282 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป. 1-6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
283 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
84.86
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
284 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
84.67
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
285 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
84.67
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
286 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
84.66
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
287 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(ชาย) ป. 1-6
84.66
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
288 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
84.66
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
289 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
84.50
11
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
290 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
84.33
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
291 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
84.33
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
292 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6
84.33
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
293 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
84.25
12
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
294 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
84.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
295 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
296 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
297 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
298 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
299 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
300 ภาษาไทย
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
84.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
301 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
84.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
302 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
84.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
303 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
84.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
304 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
305 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
306 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
307 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
308 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
309 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 4-6
84.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
310 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) ป. 4-6
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
311 วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
312 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป. 4-6
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
313 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
314 วิทยาศาสตร์
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
315 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6
84.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
316 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป. 1-6
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
317 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป. 1-6
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
318 สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ป. 1-6
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
319 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
83.67
12
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
320 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
83.67
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
321 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 1-3
83.67
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
322 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
83.66
11
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
323 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
83.66
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
324 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6
83.66
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
325 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
83.50
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
326 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
83.33
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
327 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
83.17
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
328 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
83.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
329 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
330 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
331 ภาษาไทย
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
83.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
332 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
333 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
83.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
334 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 1-3
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
335 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 1-3
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
336 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
83.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
337 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
338 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
339 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
340 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 4-6
83.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
341 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
342 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
343 วิทยาศาสตร์
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
344 วิทยาศาสตร์
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
345 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
346 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
347 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
348 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป. 1-6
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
349 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป. 1-6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
350 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
83.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
351 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6
83.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
352 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 1-3
82.67
14
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
353 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
82.67
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
354 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(ชาย) ป. 1-6
82.66
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
355 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
82.66
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
356 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6
82.33
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
357 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(ชาย) ป. 1-6
82.33
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
358 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
359 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
82.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
360 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
361 ภาษาไทย
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
82.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
362 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
363 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
82.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
364 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
365 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
82.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
366 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 4-6
82.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
367 วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
368 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) ป. 4-6
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
369 การงานอาชีพ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ป. 4-6
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
370 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
371 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
82.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
372 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
373 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป. 1-6
82.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
374 สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ป. 1-6
82.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
375 ภาษาไทย
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ ป. 4-6
81.83
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
376 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 1-3
81.67
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
377 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
81.50
13
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
378 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป. 1-6
81.33
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
379 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
81.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
380 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
81.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
381 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
81.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
382 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 4-6
81.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
383 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
81.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
384 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
81.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
385 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
386 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
81.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
387 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป. 1-6
81.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
388 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
81.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
389 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
81.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
390 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6
81.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
391 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
80.67
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
392 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
80.67
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
393 ภาษาไทย
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ ป. 4-6
80.66
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
394 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
80.66
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
395 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(ชาย) ป. 1-6
80.66
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
396 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(ชาย) ป. 1-6
80.66
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
397 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
80.33
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
398 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
80.33
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
399 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
80.33
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
400 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6
80.25
14
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
401 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
402 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
403 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
404 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
405 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
406 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
407 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
408 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
409 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
80.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
410 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
411 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
412 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
413 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
414 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
80.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
415 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 4-6
80.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
416 วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
417 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) ป. 4-6
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
418 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป. 4-6
80.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
419 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
420 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
421 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
422 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 4-6
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
423 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป. 1-6
80.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
424 สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ป. 1-6
80.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
425 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย) ป. 1-6
79.66
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
426 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6
79.33
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลยะลา
427 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
79.33
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสตูล
428 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3
79.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
429 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
79.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
430 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) ป. 4-6
79.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
431 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
79.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
432 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
79.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสตูล
433 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
434 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
79.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
435 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
79.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลระนอง
436 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6
79.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
437 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย) ป. 1-6
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลยะลา
438 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
78.67
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
439 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป. 1-6
78.66
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
440 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
78.50
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลยะลา
441 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
78.43
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
442 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 1-3
78.33
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
443 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6
78.33
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลยะลา
444 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
78.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
445 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
446 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
447 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
448 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป. 4-6
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
449 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
450 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
451 วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
452 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) ป. 4-6
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสตูล
453 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
78.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
454 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
455 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
77.66
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
456 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป. 1-6
77.66
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลพังงา
457 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
77.33
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลตรัง
458 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
77.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
459 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
77.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
460 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
77.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
461 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
77.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลระนอง
462 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
77.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
463 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6
77.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสตูล
464 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
77.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
465 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
76.33
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลระนอง
466 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป. 1-3
76.33
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลระนอง
467 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
76.33
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
468 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
76.33
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
469 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป. 1-6
76.33
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลยะลา
470 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป. 1-6
76.33
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสตูล
471 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
76.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลยะลา
472 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
76.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลพังงา
473 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
76.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลยะลา
474 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
76.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลระนอง
475 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
476 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลยะลา
477 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
478 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
479 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
76.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
480 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
76.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลระนอง
481 วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
76.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
482 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) ป. 4-6
76.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
483 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
484 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลยะลา
485 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสตูล
486 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
76.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลพังงา
487 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
75.67
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
488 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6
75.33
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
489 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
75.33
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลตรัง
490 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
75.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
491 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3
75.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
492 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3
75.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
493 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
75.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
494 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลพังงา
495 วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลพังงา
496 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
497 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
498 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลตรัง
499 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลตรัง
500 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
74.33
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสตูล
501 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
74.33
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสตูล
502 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
74.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
503 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
74.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลระนอง
504 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
74.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสตูล
505 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
74.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
506 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
74.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
507 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
74.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลยะลา
508 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3
74.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
509 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
74.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลระนอง
510 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
74.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
511 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
74.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
512 วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
74.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลยะลา
513 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
74.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
514 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป. 1-6
73.66
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
515 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
73.50
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลพังงา
516 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
73.50
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
517 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป. 1-6
73.33
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลตรัง
518 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
73.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสตูล
519 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
73.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
520 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
73.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลยะลา
521 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3
73.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
522 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
73.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสตูล
523 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
73.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลตรัง
524 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
72.67
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
525 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป. 1-3
72.67
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
526 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6
72.66
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
527 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป. 1-6
72.66
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
528 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
72.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
529 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
72.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสตูล
530 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
72.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
531 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป. 4-6
72.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
532 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
72.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสตูล
533 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
72.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
534 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป. 1-6
72.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสตูล
535 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6
71.66
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
536 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
71.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
537 วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
71.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสตูล
538 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6
71.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
539 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6
70.66
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลระนอง
540 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-3
70.33
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
541 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
70.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลตรัง
542 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
70.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
543 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
544 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
545 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
546 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลระนอง
547 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3
70.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
548 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
70.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
549 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
70.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
550 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
70.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
551 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลตรัง
552 สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
553 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
70.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
554 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
555 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
556 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6
69.33
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
557 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
69.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
558 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
69.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
559 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3
69.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
560 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
69.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
561 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6
69.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
562 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
68.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
563 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
68.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
564 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3
68.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
565 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
68.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
566 วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
68.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
567 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
68.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
568 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
68.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
569 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
67.67
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
570 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6
67.66
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
571 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
67.33
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
572 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
67.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
573 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3
67.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
574 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
67.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
575 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
67.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
576 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
67.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
577 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
67.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
578 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
67.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
579 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
66.67
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
580 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป. 1-6
66.66
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
581 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3
66.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
582 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
66.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
583 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
66.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
584 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
65.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
585 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
65.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
586 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
65.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
587 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6
65.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
588 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6
65.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
589 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
64.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
590 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
64.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
591 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
64.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
592 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
64.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
593 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6
64.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
594 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6
64.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
595 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
63.50
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
596 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
63.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
597 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
63.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
598 วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
63.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
599 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป. 1-6
62.33
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
600 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
62.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
601 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
62.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
602 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
62.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
603 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 4-6
62.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
604 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
60.50
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
605 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
60.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
606 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
60.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
607 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3
60.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
608 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
60.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
609 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
60.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
610 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
60.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลตรัง
611 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
60.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
612 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
60.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
613 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
60.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
614 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
60.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
615 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
60.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
616 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
60.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
617 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
60.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
618 ภาษาไทย
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ ป. 4-6
59.00
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
619 ภาษาไทย
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ ป. 4-6
59.00
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
620 ภาษาไทย
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ ป. 4-6
59.00
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
621 ภาษาไทย
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ ป. 4-6
59.00
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
622 ภาษาไทย
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ ป. 4-6
59.00
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลยะลา
623 ภาษาไทย
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ ป. 4-6
59.00
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลระนอง
624 ภาษาไทย
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ ป. 4-6
59.00
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
625 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป. 1-6
57.33
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
626 วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
56.00
13
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
627 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6
55.00
12
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
628 วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4-6
51.00
14
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลตรัง
629 ภาษาไทย
เขียนเรื่องจากภาพ ป. 1-3
0.00
-
-
โรงเรียนอนุบาลตรัง
630 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3
0.00
-
-
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
631 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
0.00
-
-
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
632 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป. 1-3
0.00
-
-
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
633 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ป. 4-6
0.00
-
-
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
634 ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. 4-6
0.00
-
-
โรงเรียนอนุบาลสตูล
635 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
0.00
-
-
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
636 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป. 1-6
0.00
-
-
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
637 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป. 1-6
0.00
-
-
โรงเรียนอนุบาลระนอง
638 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(ชาย) ป. 1-6
0.00
-
-
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
639 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย) ป. 1-6
0.00
-
-
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
640 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย) ป. 1-6
0.00
-
-
โรงเรียนอนุบาลตรัง
641 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย) ป. 1-6
0.00
-
-
โรงเรียนอนุบาลระนอง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.073884010314941 วินาที
Power By School Master V 1.04