#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
67.33
11
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง กัญดาพร ขอบขำ
1.นางสาว วิภารัตน์ บุญล่า
2 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
60.00
7
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย หิรัญลภน พัชรกุลเลิศ
1.นาง ชาติลภา กิมเซียะ
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3
67.00
10
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ณัชชา วีรวงศ์ชัยโรจน์
1.นางสาว ปรีดาพร อินทสุภา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0016059875488281 วินาที
Power By School Master V 1.04