#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ปฐมวัย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3
65.00
13
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ปุริม เลขะพาศ
2.เด็กหญิง แพรววนิด สุขกลับ
3.เด็กหญิง อโรชา คงพรหม
1.นางสาว ฌานิกา จงบุรี
2.นาง ราตรี ทองกรณ์
2 ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ป. 4-6
68.00
9
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ณัฐวรา ยอดระบำ
1.นางสาว ผกาลักษณ์ ชำนาญกิจ
3 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป. 1-6
62.33
7
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ภัทรธร เพ็งจันทร์
1.นาย วศิน บุตรมิตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0017428398132324 วินาที
Power By School Master V 1.04