#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3
68.00
12
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ณัชฐปกรณ์ จิรวงศเลิศสกุล
2.เด็กหญิง พิไลวรรณ ชมเชย
1.นางสาว อัสเมาะห์ หมัดอะด้ำ
2.นาง อามาล โต๊ะตาหยง
2 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
60.00
7
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย อภิรัชต์ กมลพรไพศาล
1.นาง นูรอัยนี จิตหลัง
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
66.00
12
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย สุกฤษฎิ์ คำแก้ว
1.นาง จุฑามาศณัฐวดี ทิพย์กองลาศ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.00164794921875 วินาที
Power By School Master V 1.04