#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
69.00
9
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ณชารีญา กำเหนิดผล
1.นาง กัลยวรรธน์ ชฏารัตน์
2 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
64.00
6
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ชญานิษฐ์ ชูจันทร์
1.นางสาว อ้อยทิพย์ ชูกำเนิด
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
65.00
10
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ฮาลาล ปุ๋ยสำลี
1.นาย ฮาดี อาแวกะจิ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0015871524810791 วินาที
Power By School Master V 1.04