#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4-6
67.00
10
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง สิริกัญญา เรือนดี
1.นาง ณัฏฐ์ฑิรา เพชรอาวุธ
2 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัจฉริยภาพทางสังคม ป. 1-3
60.00
7
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง กานต์พิชชา จางแสง
2.เด็กหญิง ณิชาภัทร ประทีป ณ ถลาง
1.นางสาว สุพัตรา ไกรนรา
2.นางสาว ปัญญาภรณ์ เรืองโรจน์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0015170574188232 วินาที
Power By School Master V 1.04