#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3
60.00
13
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย เตชินท์ จันทร์แพทย์
1.นางสาว ภูริดา โกลาหล
2 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 1-3
60.00
12
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ปัณณทัต สมเพชร
1.นางสาว วรรณวจี แดงมา
3 คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป. 4-6
60.00
7
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ศิวกร แซ่ห้วน
1.นาย อภินันท์ เหล่าพราหมณ์
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6
69.00
10
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ธนิสร งามวิเศษ
1.นาย เสริมศักดิ์ ศรีวิเชียร
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6
63.50
12
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ศรัณยา มุตตาหารัช
1.นางสาว วิชชุดา ดำเนินผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0018739700317383 วินาที
Power By School Master V 1.04