หมวดหมู่
ปฐมวัย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 45 37
82.22%
6
13.33%
2
4.44%
45
2 โรงเรียนอนุบาลพังงา 48 36
75.00%
6
12.50%
6
12.50%
48
3 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 49 36
73.47%
10
20.41%
3
6.12%
49
4 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 47 35
76.09%
8
17.39%
3
6.52%
46
5 โรงเรียนอนุบาลชุมพร 45 32
76.19%
7
16.67%
3
7.14%
42
6 โรงเรียนอนุบาลตรัง 48 30
66.67%
8
17.78%
7
15.56%
45
7 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 47 29
63.04%
12
26.09%
5
10.87%
46
8 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 43 28
77.78%
6
16.67%
2
5.56%
36
9 โรงเรียนอนุบาลสงขลา 42 28
66.67%
11
26.19%
3
7.14%
42
10 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 43 28
70.00%
8
20.00%
4
10.00%
40
11 โรงเรียนอนุบาลสตูล 50 28
57.14%
15
30.61%
6
12.24%
49
12 โรงเรียนอนุบาลยะลา 43 27
64.29%
12
28.57%
3
7.14%
42
13 โรงเรียนอนุบาลระนอง 45 26
61.90%
10
23.81%
6
14.29%
42
14 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 46 24
53.33%
12
26.67%
9
20.00%
45
15 หน่วยงานภายนอก 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0049939155578613 วินาที
Power By School Master V 1.04