หมวดหมู่
ปฐมวัย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ
ทั้งหมด
หมวด ปฐมวัย
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 45 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
2 โรงเรียนอนุบาลพังงา 48 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
3 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 49 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
4 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 47 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
5 โรงเรียนอนุบาลชุมพร 45 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
6 โรงเรียนอนุบาลตรัง 48 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
7 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 47 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
8 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 43 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
9 โรงเรียนอนุบาลสงขลา 42 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
10 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 43 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
11 โรงเรียนอนุบาลสตูล 50 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
12 โรงเรียนอนุบาลยะลา 43 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
13 โรงเรียนอนุบาลระนอง 45 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
14 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 46 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
15 หน่วยงานภายนอก 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0033080577850342 วินาที
Power By School Master V 1.04