หมวดหมู่
ปฐมวัย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ
ทั้งหมด
หมวด ���������������������������������
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 45 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
2 โรงเรียนอนุบาลพังงา 48 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
3 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 49 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
4 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 47 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
5 โรงเรียนอนุบาลชุมพร 45 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
6 โรงเรียนอนุบาลตรัง 48 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
7 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 47 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
8 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 43 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
9 โรงเรียนอนุบาลสงขลา 42 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
10 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 43 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
11 โรงเรียนอนุบาลสตูล 50 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
12 โรงเรียนอนุบาลยะลา 43 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
13 โรงเรียนอนุบาลระนอง 45 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
14 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 46 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
15 หน่วยงานภายนอก 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0034101009368896 วินาที
Power By School Master V 1.04