หมวดหมู่
ปฐมวัย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ
ทั้งหมด
หมวด ���������������������������������
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 45 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
2 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 49 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
3 โรงเรียนอนุบาลพังงา 48 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
4 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 47 3
75.00%
0
0.00%
1
25.00%
4
5 โรงเรียนอนุบาลชุมพร 45 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
6 โรงเรียนอนุบาลตรัง 48 3
75.00%
0
0.00%
1
25.00%
4
7 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 47 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
8 โรงเรียนอนุบาลสตูล 50 2
50.00%
2
50.00%
0
0.00%
4
9 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 43 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
10 โรงเรียนอนุบาลสงขลา 42 2
50.00%
2
50.00%
0
0.00%
4
11 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 43 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
12 โรงเรียนอนุบาลยะลา 43 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
13 โรงเรียนอนุบาลระนอง 45 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
14 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 46 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
15 หน่วยงานภายนอก 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.025780916213989 วินาที
Power By School Master V 1.04