หมวดหมู่
ปฐมวัย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ
ทั้งหมด
หมวด ภาษาไทย
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 45 6
85.71%
0
0.00%
1
14.29%
7
2 โรงเรียนอนุบาลพังงา 48 5
71.43%
1
14.29%
1
14.29%
7
3 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 49 4
57.14%
2
28.57%
1
14.29%
7
4 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 47 7
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
7
5 โรงเรียนอนุบาลชุมพร 45 3
50.00%
2
33.33%
1
16.67%
6
6 โรงเรียนอนุบาลตรัง 48 5
83.33%
1
16.67%
0
0.00%
6
7 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 47 3
50.00%
3
50.00%
0
0.00%
6
8 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 43 3
50.00%
2
33.33%
1
16.67%
6
9 โรงเรียนอนุบาลสงขลา 42 6
85.71%
1
14.29%
0
0.00%
7
10 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 43 4
66.67%
1
16.67%
1
16.67%
6
11 โรงเรียนอนุบาลสตูล 50 4
66.67%
2
33.33%
0
0.00%
6
12 โรงเรียนอนุบาลยะลา 43 5
83.33%
1
16.67%
0
0.00%
6
13 โรงเรียนอนุบาลระนอง 45 5
83.33%
1
16.67%
0
0.00%
6
14 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 46 3
50.00%
3
50.00%
0
0.00%
6
15 หน่วยงานภายนอก 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0033361911773682 วินาที
Power By School Master V 1.04