หมวดหมู่
ปฐมวัย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ
ทั้งหมด
หมวด ������������������������������
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 45 3
60.00%
1
20.00%
1
20.00%
5
2 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 49 5
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
5
3 โรงเรียนอนุบาลพังงา 48 2
40.00%
1
20.00%
2
40.00%
5
4 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 47 2
40.00%
2
40.00%
1
20.00%
5
5 โรงเรียนอนุบาลชุมพร 45 4
80.00%
0
0.00%
1
20.00%
5
6 โรงเรียนอนุบาลตรัง 48 0
0.00%
1
20.00%
4
80.00%
5
7 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 47 1
20.00%
0
0.00%
4
80.00%
5
8 โรงเรียนอนุบาลสตูล 50 1
20.00%
2
40.00%
2
40.00%
5
9 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 43 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
10 โรงเรียนอนุบาลสงขลา 42 0
0.00%
3
60.00%
2
40.00%
5
11 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 43 2
40.00%
1
20.00%
2
40.00%
5
12 โรงเรียนอนุบาลยะลา 43 1
20.00%
3
60.00%
1
20.00%
5
13 โรงเรียนอนุบาลระนอง 45 3
60.00%
1
20.00%
1
20.00%
5
14 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 46 0
0.00%
2
40.00%
3
60.00%
5
15 หน่วยงานภายนอก 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.025943040847778 วินาที
Power By School Master V 1.04