หมวดหมู่
ปฐมวัย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ
ทั้งหมด
หมวด สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 45 7
87.50%
1
12.50%
0
0.00%
8
2 โรงเรียนอนุบาลพังงา 48 8
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
8
3 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 49 8
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
8
4 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 47 8
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
8
5 โรงเรียนอนุบาลชุมพร 45 5
83.33%
1
16.67%
0
0.00%
6
6 โรงเรียนอนุบาลตรัง 48 7
87.50%
1
12.50%
0
0.00%
8
7 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 47 5
62.50%
3
37.50%
0
0.00%
8
8 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 43 6
85.71%
0
0.00%
1
14.29%
7
9 โรงเรียนอนุบาลสงขลา 42 8
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
8
10 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 43 6
85.71%
1
14.29%
0
0.00%
7
11 โรงเรียนอนุบาลสตูล 50 5
71.43%
1
14.29%
1
14.29%
7
12 โรงเรียนอนุบาลยะลา 43 6
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
6
13 โรงเรียนอนุบาลระนอง 45 5
62.50%
3
37.50%
0
0.00%
8
14 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 46 8
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
8
15 หน่วยงานภายนอก 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0032689571380615 วินาที
Power By School Master V 1.04