หมวดหมู่
ปฐมวัย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ
ทั้งหมด
หมวด ศิลปะ-ทัศนศิลป์
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 45 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
2 โรงเรียนอนุบาลพังงา 48 0
0.00%
0
0.00%
3
100.00%
3
3 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 49 0
0.00%
4
100.00%
0
0.00%
4
4 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 47 1
25.00%
3
75.00%
0
0.00%
4
5 โรงเรียนอนุบาลชุมพร 45 1
25.00%
2
50.00%
1
25.00%
4
6 โรงเรียนอนุบาลตรัง 48 1
25.00%
2
50.00%
1
25.00%
4
7 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 47 1
25.00%
2
50.00%
1
25.00%
4
8 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 43 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
9 โรงเรียนอนุบาลสงขลา 42 2
50.00%
1
25.00%
1
25.00%
4
10 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 43 1
33.33%
1
33.33%
1
33.33%
3
11 โรงเรียนอนุบาลสตูล 50 0
0.00%
1
25.00%
3
75.00%
4
12 โรงเรียนอนุบาลยะลา 43 3
75.00%
0
0.00%
1
25.00%
4
13 โรงเรียนอนุบาลระนอง 45 0
0.00%
0
0.00%
2
100.00%
2
14 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 46 0
0.00%
1
25.00%
3
75.00%
4
15 หน่วยงานภายนอก 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.00323486328125 วินาที
Power By School Master V 1.04