หมวดหมู่
ปฐมวัย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ
ทั้งหมด
หมวด ศิลปะ-นาฏศิลป์
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 45 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
2 โรงเรียนอนุบาลพังงา 48 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
3 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 49 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
4 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 47 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
5 โรงเรียนอนุบาลชุมพร 45 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
6 โรงเรียนอนุบาลตรัง 48 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
7 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 47 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
8 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 43 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
9 โรงเรียนอนุบาลสงขลา 42 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
10 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 43 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
11 โรงเรียนอนุบาลสตูล 50 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
12 โรงเรียนอนุบาลยะลา 43 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
13 โรงเรียนอนุบาลระนอง 45 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
14 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 46 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
15 หน่วยงานภายนอก 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.003262996673584 วินาที
Power By School Master V 1.04