#
โรงเรียน
ผลแข่งขัน
ทีม
กรรมการ
ผู้แข่งขัน
ครู
ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
ผู้ฝึกสอน
ผู้แข่งขัน
กรรมการ
1 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 43 12 67 63
2 โรงเรียนอนุบาลชุมพร 45 13 65 61
3 โรงเรียนอนุบาลตรัง 48 11 76 68
4 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 52 8 86 69
5 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 46 13 77 59
6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 43 10 68 62
7 โรงเรียนอนุบาลพังงา 49 10 87 76
8 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 47 12 75 63
9 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 45 12 80 72
10 โรงเรียนอนุบาลยะลา 43 9 69 63
11 โรงเรียนอนุบาลระนอง 46 13 79 65
12 โรงเรียนอนุบาลสงขลา 42 8 75 62
13 โรงเรียนอนุบาลสตูล 51 12 88 72
14 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 47 11 81 72
15 หน่วยงานภายนอก 0 64 0 0
รวม 647 218 1,073 927  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.00655198097229 วินาที
Power By School Master V 1.04