หมวดหมู่ : ปฐมวัย
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
1-0001
การปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารเขาหลัก ชั้น 1 ห้อง อ.3/1 อ.1/1 อ.2/1
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
2
1-0002
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อนุบาล 1-3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารเขาหลัก ชั้น 2 ห้อง อ.2/2 อ.2/3 อ.2/4
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0024738311767578 วินาที
Power By School Master V 1.04