หมวดหมู่ : การงานอาชีพ
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
10-0001
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ ธรรมชาติในท้องถิ่น ป. 4-6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลพังงา ลานด้านหลังอาคารพังงา
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
2
10-0002
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ป. 4-6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลพังงา ลานด้านหลังอาคารพังงา
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
3
10-0003
การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ป. 4-6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลพังงา ลานด้านหลังอาคารพังงา
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
4
10-0004
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป. 4-6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลพังงา ลานด้านหลังอาคารพังงา
10 ต.ค 2565 09.00 น.เป็นต้นไป

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.00080299377441406 วินาที
Power By School Master V 1.04