หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
11-0001
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ป. 1-3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารนางหงส์ ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
10 ต.ค 2565 09.00-11.00 น.
2
11-0002
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (ComicStrip) ป. 4-6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารเขาช้าง ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
3
11-0003
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป. 4-6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารเขาช้าง ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
4
11-0004
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป. 4-6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารเขาช้าง ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0007479190826416 วินาที
Power By School Master V 1.04