หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
12-0001
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 1-3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารนางหงส์ ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 (เก็บตัวห้อง ป.5/1)
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
2
12-0002
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป. 4-6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารนางหงส์ ชั้น 3 ห้อง ป.4/1 (เก็บตัวห้อง ป.3/2)
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
3
12-0003
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป. 4-6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารนางหงส์ ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 (เก็บตัวห้อง ป.1/1)
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
4
12-0004
การแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) ป. 4-6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารนางหงส์ ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 (เก็บตัวห้องศูนย์ ERIC)
10 ต.ค 2565 09.00 น.เป็นต้นไป

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.000823974609375 วินาที
Power By School Master V 1.04