หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
3-0001
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1-3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารเขาช้าง ชั้น 2 ห้อง ป.4/2
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
2
3-0002
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4-6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารเขาช้าง ชั้น 2 ห้อง ป.4/3
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
3
3-0003
คิดเลขเร็ว ป. 1-3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารเขาช้าง ชั้น 2 ห้อง ป.5/2
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
4
3-0004
คิดเลขเร็ว ป. 4-6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารเขาช้าง ชั้น 2 ห้อง ป.5/3
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
5
3-0005
การแข่งขันซูโดกุ ป. 1-6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารเขาช้าง ชั้น 2 ห้อง ป.6/2
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.00084304809570312 วินาที
Power By School Master V 1.04