หมวดหมู่ : สุขศึกษาและพลศึกษา
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
6-0001
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1-3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารพังงา ชั้น 3 ห้อง ป.3/3
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
2
6-0002
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4-6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารพังงา ชั้น 3 ห้อง ป.3/4
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
3
6-0003
กิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ป. 1-6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลพังงา สนามบาสเกตบอล
10 ต.ค 2565 09.00 น.เป็นต้นไป

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.00086593627929688 วินาที
Power By School Master V 1.04