หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
7-0001
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1-3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารพังงา ชั้น 2 ห้อง ป.2/3
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
2
7-0002
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4-6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารพังงา ชั้น 2 ห้อง ป.2/4
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
3
7-0003
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารพังงา ชั้น 2 ห้อง ป.2/5
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.
4
7-0004
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 4-6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารพังงา ชั้น 2 ห้อง ป.2/6
10 ต.ค 2565 09.00-12.00 น.

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0008080005645752 วินาที
Power By School Master V 1.04