หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
8-0001
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป. 1-6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารพิงกัน ชั้น 2 ห้อง ป.4/7
10 ต.ค 2565 09.00 น.เป็นต้นไป
2
8-0002
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป. 1-6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารพิงกัน ชั้น 2 ห้อง ป.4/7
10 ต.ค 2565 09.00 น.เป็นต้นไป
3
8-0003
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย) ป. 1-6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารนางหงส์ ชั้น 1 ห้องประชุมสิมิลัน
10 ต.ค 2565 09.00 น. เป็นต้นไป
4
8-0004
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป. 1-6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารนางหงส์ ชั้น 1 ห้องประชุมสิมิลัน
10 ต.ค 2565 09.00 น.เป็นต้นไป
5
8-0005
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(ชาย) ป. 1-6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารพิงกัน ชั้น 2 ห้อง ป.4/4
10 ต.ค 2565 09.00 น.เป็นต้นไป
6
8-0006
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป. 1-6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารพิงกัน ชั้น 2 ห้อง ป.4/4
10 ต.ค 2565 09.00 น.เป็นต้นไป
7
8-0007
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป. 1-6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารพิงกัน ชั้น 1 ห้องสมุด
10 ต.ค 2565 09.00 น. เป็นต้นไป
8
8-0008
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป. 1-6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารพิงกัน ชั้น 1 ห้องสมุด
10 ต.ค 2565 09.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพังงา โทร.062-5966660 หน้านี้ประมวลผล 0.0010249614715576 วินาที
Power By School Master V 1.04